FANDOM


Kramsk
Kramsk - kościół
Kościół św. Stanisława BM
Herb
POL gmina Kramsk COA.svg
Status Wieś sołecka/Wieś gminna
Liczba mieszkańców 1700
Sołectwo Kramsk
Okręg wyborczy 2
3
4

Kramsk - duża wieś gminna w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, gminie Kramsk. Jest siedzibą gminy wiejskiej Kramsk. Największa wieś w tej gminie i trzecia największa w powiecie konińskim.

Drogi Edytuj

Ulice Edytuj

Kultura i rozrywka Edytuj

Historia Edytuj

Kramsk1

Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają początków XII wieku, kiedy to wieś nazywana wtedy Kramspko została wymieniona jako część uposażenia biskupstwa w Płocku. W roku 1485 właścicielem Kramska został starosta koniński i pyzderski Ambroży Pamperski. Wtedy we wsi istniał już folwark, karczma, młyn i drewniany kościół. Po II rozbiorze Polski w 1793 roku Kramsk dostał się pod panowanie pruskie. Cesarz Fryderyk Wilhelm II nadał dobra wiejskie Fryderykowi von Vogel i odtąd aż do 1874 roku był własnością prywatną, kiedy to zostały wykupione przez włościan, którzy następnie je między siebie rozdzielili.

W 1815 roku w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego, Kramsk znalazł się w granicach guberni kaliskiej Królestwa Polskiego. Pod koniec XIX wieku w Kramsku istniała elementarna szkoła rosyjska z jednym nauczycielem, karczma prowadzona przez mieszkańca pochodzenia żydowskiego. Z rzemieślników należy wymienić dwóch szewców, trzech stolarzy, dwóch cieśli, dwóch dekarzy, i dwóch kowali. Raz w miesiącu odbywały się w Kramsku jarmarki. W 1886 roku powstała staraniem mieszkańców Ochotnicza Straż Pożarna. Ludność wsi liczyła wtedy 1069 mieszkańców. Po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości przez Polskę, w Kramsku powstał Urząd Gminy, Poczta Polska, posterunek Policji Państwowej, a także siedmioklasowa szkoła. W kwietniu 1925 roku wieś została prawie doszczętnie zniszczona przez pożar. W przededniu wybuchu II wojny światowej Kramsk liczył 1611 mieszkańców. W czasie okupacji hitlerowskiej nazwę wsi zmieniono na Kramsried. 21 stycznia Kramsk został wyzwolony przez wojska Armii Czerwonej.

Ważne miejsca i budynki Edytuj

Kramsk na mapie gminy i sołectwa Edytuj