FANDOM


Proboszczowie kramskiej parafii - kapłani, którzy są zaznaczeni czcionką pogrubioną, są dość sławnymi i ważnymi osobami w historii parafii.

9,1,,,

Grób-wieżyczka księdza Potrzobowskiego.

 1. ks. Mikołaj - pierwszy proboszcz, według źródeł - 1255 r.
  4,1,,,,

  Grób księdza Korzybskiego

 2. Przez ok. 150 lat nie wiadomo, kto był proboszczem
 3. ks. Mikołaj Jarocki (1433 - 1437)
 4. ks. Jan Kościeński (1437 - 1458)
 5. ks. Tomasz (1458 - 1517)
 6. ks. Jakub z Kalisza (1517 - 1518)
 7. ks. Grzegorz (1518 - 1556)
 8. ks. Maciej Popowski (1556 - 1559)
 9. ks. Erazm Miliński (1559 - 1560)
 10. ks. Stanisław Osuszek (1560 - 1562)
 11. ks. Jakub z Klecka (1562 - 1594)
 12. ks. Jakub Doliński (1594 - 1641)
 13. ks. Piotr Ożegowicz (1641 - 1665)
 14. ks. Adam Liskowicz (1665 - 1680)
 15. ks. Hieronim Sadokierski (1680 - 1713)
 16. ks. Michał Mazurowicz (1713 - 1730)
 17. ks. Michał Wasilewski (1730 - 1756)
 18. ks. ? Kaczanowski (1756 - 1761)
 19. ks. Jan Śliwiński (1761 - 1763)
 20. ks. Jakub Bronowski (1763 - 1793)
 21. ks. Antoni Pogorzelski (1793 - 1812)
 22. ks. Kacper Dobczyński (1812 - 1824)
 23. ks. Jan Dutz (1824 - 1826)
 24. ks. Ludwik Potrzobowski (1826 - 1856) - zbudował obecny kościół w 1844 roku i jest pochowany na cmentarzu kramskim.
 25. ks. Wiktoryn Kosmalski (1856 - 1865)
 26. ks. Piotr Sokołowski (1865 - 1874)
 27. ks. Józef Grąbczewski (1874 - 1877) - jest pochowany w Kramsku oraz był wicedyrektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
 28. ks. Mikołaj Rozpędowski (1877 - 1888) - pochowany w Koninie
 29. ks. Antoni Kozłowski (1888 - 1891)
 30. ks. Kazimierz Pułacz (1891 - 1894) - budowniczy obecnej plebanii z 1894 roku.
 31. ks. Roman Wiśniewski (1894 - 1908) - dokonał ostatecznej przebudowy kościoła, stworzył tablicę pamiątkową w kościele, pochowany w Godzieszach Wielkich
 32. ks. Stanisław Maniewski (1908 - 1915) - zlecił wykonanie polichromii Adamowi Sulczyńskiemu
 33. ks. Jan Ościk (1915 - 1918)
 34. ks. Wojciech Rusin (1918 - 1921)
 35. ks. T. Jaworski (1921 - 1923)
 36. ks. Antoni Korzybski (1923 - 1924) - pochowany w Kramsku
 37. ks. Jan Mańkiewicz (1924 - 1931) - pobudował Dom Katolicki
 38. ks. kan. Aleksander Pokrzywnicki (1931 - 1939) - Zamordowany w obozie Dachau. Posiada tablicę pamiątkową w kościele.
 39. W latach 1939 - 1945 parafia była bez duszpasterzy (okupacja hitlerowska).
 40. ks. ? Szadbej (1945 - 1946) - kapłan z diecezji lwowskiej
 41. ks. kan. Jan Nowak (1946 - 1956)
 42. ks. Wojciech Wolski (1956 - 1960) - wybudował schody do kościoła
 43. ks. Mieczysław Wojciechowski (1960 - 1964) - walczył z alkoholizmem w parafii
 44. ks. Henryk Suliński (1964 - 1972)
 45. ks. prał. Karol Napiórkowski (1972 - 1981) - dostosował prezbiterum do odpowiednich wymogów odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II
 46. ks. Kazimierz Szafrański (1981 - 1985)
 47. ks. prał. Ireneusz Gmachowski (1985 - 2004) - odrestaurował polichromię, jest pochowany na cmentarzu kramskim
 48. ks. prał. Sławomir Kasprzak (2004 - do dziś) - od 2017 dziekan dekanatu konińskiego II, w latach (2015 - 2017) wicedziekan koniński II. Pierwszy w historii parafii dziekan. Wykonał głównie prace odnawiające cmentarz i obejście kościoła oraz kilka prac wewnętrznych np. wymienienie witraży.