FANDOM


Sołectwo Bilczew
Bilczew
Odkrywka węgla brunatnego w Bilczewie
Gmina Kramsk
Liczba wsi 1
Liczba ludności 160
Siedziba Bilczew
Sołtys Ewelina Szurgot
Okręg wyborczy 6
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 19)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Bilczew - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk. Sołectwo Bilczew położone jest na północ od Kramska. Trafić do Bilczewa można było zjeżdżając z drogi do Ciechocinka, w prawo, około 4 kilometry za Kramskiem. Po odkryciu złóż węgla brunatnego spodziewano się, że Bilczew "urośnie" do najważniejszej gospodarczo wsi w gminie. Tak się jednak nie stało i trudno dzisiaj powiedzieć dlaczego.

Historia Edytuj

Podczas wstępnych prac kopalnianych przeprowadzono tutaj wykopaliska archeologiczne. O niezwykłych znaleziskach opowiadał w 1981 roku rolnik Stanisław Wojciechowski. Plon pracy archeologów, sfinansowany przez kopalnię, był zaskakujący: odkryto pozostałości dwóch wczesnośredniowiecznych cmentarzysk: ciałopalnego z przełomu IX-X wieku i szkieletowego z pogranicza wieku X i XI. Na stanowisku w Pąchowie-Rysinach odkryto szczątki pozwalające stwierdzić, że miejsce było zamieszkałe we wczesnej epoce brązu, w okresie wpływów rzymskich. Na tak zwanej Wyspie Bilczewskiej, najstarsze ślady pobytu człowieka pochodziły ze schyłku młodszej epoki krzemienia. Można je datować na  4000 lat temu! Prawdopodobnie około VIII wieku przybyli do Bilczewa Słowianie, być może byli to już Polanie. Chowali tu swych zmarłych, nawet po zmianie obrządku pogrzebowego po przyjęciu w Polsce chrześcijaństwa. Znalezione eksponaty można oglądać w Muzeum Okręgowym w Gosławicach. 

Wsie Edytuj

Wsie sołectwa na mapie Edytuj


Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Bilczew