FANDOM


Sołectwo Konstantynów
Konstantynow
Fragmęt toru motokrossowego
Gmina Kramsk
Liczba wsi 2
Liczba ludności 145
Siedziba Konstantynów
Sołtys Grażyna Tęgos
Okręg wyborczy 7
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 30)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Konstantynów - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Konstantynów to wieś licząca 145 mieszkańców. Większość z nich utrzymuje się z rolnictwa, choć gleby są tu niskiej klasy. W części sołectwa przeważają lasy, które są ostoją dla zwierzyny leśnej. Okolice są także prawdziwym rajem dla dzikiego ptactwa. Walory przyrodnicze spowodowały, że na terenie sołectwa gospodarstwo agroturystyczne zorganizował Marian Szadziul, były mieszkaniec Swarzędza. Atrakcją jest również tor motokrossowy należący do Grażyny Berkens z Kramska, na którym odbywają się zawody motokrossowe.

Bogactwem terenu jest żwir. Na początku wsi znajduje się opuszczona żwirownia. Piasek nie jest jednak wykorzystywany przemysłowo, a jedynie przez tutejszych mieszkańców w budownictwie indywidualnym. Sołtysem jest Grażyna Tęgos.

Wsie Edytuj

Wsie sołectwa na mapie Edytuj


Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Konstantynów.