FANDOM


Sołectwo Patrzyków
Patrzykw
Gmina Kramsk
Liczba wsi 2
Liczba ludności 300
Siedziba Patrzyków
Sołtys Jerzy Modelski
Okręg wyborczy 8
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 6)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Patrzyków - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Patrzyków to wieś, która straciła na ... nowoczesności. W ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa - Poznań na trasę szybkiego ruch, pod koniec lat dziewięćdziesiątych zlikwidowana została stacja PKP Patrzyków. Nie pomogły protesty mieszkańców, petycje do władz najwyższych czy blokowanie torów. Stacji Patrzyków nie ma. Pozostał przystanek PKS.

Sołectwo jest typowo rolnicze, właściciele gospodarstw zajmują się głównie hodowlą bydła mlecznego. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. Józefa Zywerta prowadzona przez Stowarzyszenie "Przyjazne Zywertowo". Jest ona przykładem uhonorowania przez miejscową społeczność jednego z jej zasłużonych mieszkańców. Z jego inicjatywy usypano w sąsiednim sołectwie Święte, przy współudziale mieszkańców Patrzykowa, Świętego i okolic tutejszy kopiec Kościuszki. Mieszka tutaj 300 osób. Sołtysem jest Jerzy Modelski.

Wsie Edytuj

Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Patrzyków.