FANDOM


Sołectwo Podgór
Podgor
Gmina Kramsk
Liczba wsi 2
Liczba ludności 206
Siedziba Podgór
Sołtys Aneta Plecka
Okręg wyborczy 15
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 23)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Podgór - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Sołectwo Podgór to miejscowości Podgór i Podgórz, zamieszkiwane przez 206 mieszkańców. Rozwój sołectwa przypada na rok 2000. Szybko przybywało domów o wysokim standardzie. Młodzież szkolna uczęszcza do szkoły podstawowej i gimnazjum w Wysokiem. Do popularności Podgora przyczyniła się wybudowana w latach 90. droga asfaltowa. Radykalnie odmieniła oblicze wsi. Po obu jej stronach dość szybko wyrosło sporo domów, a wiele wskazuje na to, że będzie ich coraz więcej, gdyż chętnych do osiedlania się w tym miejscu nie brakuje. Jeszcze niedawno działało tutaj jedyne w gminie wysypisko odpadów komunalnych, które było nadzorowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kramsku. Obowiązki sołtysa pełni Aneta Plecka.

Wsie Edytuj

Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Podgór.