FANDOM


Sołectwo Wola Podłężna
Wolapodlezna
Most kolejowy nad Kanałem Grójeckim
Gmina Kramsk
Liczba wsi 1
Liczba ludności 1041
Siedziba Wola Podłężna
Sołtys Antoni Sobczak
Okręg wyborczy 12
13
Mapa (sołectwo oznaczone nr. 5)
Podział administracyjny gminy Kramsk

Sołectwo Wola Podłężna - jedno z 30 sołectw gminy Kramsk. Drugie najludniejsze sołectwo w gminie.

Historia i opis sołectwa Edytuj

Wola Podłężna położona jest wokół ruchliwej drogi do Lichenia. Dla potrzeb pielgrzymów, tuż przed wizytą papieża Jana Pawła II w sanktuarium maryjnym w Licheniu, poszerzono wiadukt nad torami kolejowymi trasy Warszawa - Berlin.

Wola Podłężna należy do strefy podmiejskiej Konina. Jest miejscowością liczącą 1041 osób. Jak "grzyby po deszczu" wyrósł tu las nowych domów jednorodzinnych. Zlokalizowana na tym terenie hydrofornia zasila w wodę zachodnią część gminy oraz miasto Konin. Ważnym problemem dla mieszkańców Woli Podłężnej i czekającym na rozwiązanie jest budowa nowej szkoły podstawowej. Gmina posiada projekt na realizację tej inwestycji oraz pozwolenie na budowę. Nie ma jednak pieniędzy. W 1992 roku powstała miejscowa jednostka OSP, dziesięć lat później, 3 sierpnia 2002 roku, otrzymała sztandar. W działalność OSP angażuje się cała tutejsza społeczność. Sołtysem jest Antoni Sobczak.

Wsie Edytuj

Sąsiednie sołectwa Edytuj

Sołtysi Edytuj

Osobny artykuł: Sołtysi sołectwa Wola Podłężna.